utanjaň1
sshy2

gural

gural
 • Suwuk işlemek
 • Garyşyk we ýyladyş
 • Centrifuge
 • Süzgüç ulgamy
 • pes tizlikli sentrifuga

  pes tizlikli sentrifuga

  pes tizlikli skript sentrifugasy
  Koprak oka
 • Gyzgyn telefon, LED, LCD sanly gyzgyn telefon

  Gyzgyn telefon, LED, LCD sanly gyzgyn telefon

  • LED ekrany temperaturany görkezýär • Maks.550 ° C çenli temperatura • 580 ° C kesgitlenen howpsuzlyk temperaturasy bilen aýratyn howpsuzlyk zynjyrlary
  Koprak oka
 • Suw bilen örtülen CO₂ inkubator

  Suw bilen örtülen CO₂ inkubator

  Uly göwrümli Heal Force HF160W CO2 inkubatory, suw bilen örtülen ulgamy öz içine alýar.Suwuň ýylylygy saklaýyş aýratynlyklary sebäpli, garaşylmadyk elektrik togy kesilen ýagdaýynda duýdansyz temperatura üýtgemez.
  Koprak oka
 • Mikrokarýerler Öýjük flakasy

  Mikrokarýerler Öýjük flakasy

  Mikro flake Microcarrier-iň öýjükli diski, wakuum plazmany ýerüsti bejermek tehnologiýasy we himiki grafiki üýtgetmek tehnologiýasy bilen amin, gidroksil ýa-da karboksil toparlary ýaly has gidrofil toparlary bilen baýlaşdyrmak üçin ýokary gidrofil liste meňzeş daşaýjydyr. daşaýjynyň öýjük ýelimleýiş öndürijiligi has güýçlidir, bu diňe bir Wero öýjükleriniň, HEK293 öýjükleriniň, CHO öýjükleriniň, BHK21 öýjükleriniň, ST öýjükleriniň, SF9 / 21 öýjükleriniň we ş.m. subkulturasy üçin däl, eýsem CEF öýjükleri, PAM öýjükleri we CAR-T öýjükleri.Esasy öýjükleriň medeniýeti.
  Koprak oka

LuoRonBiotech Co., Ltd.

“Sichuan Shengshi Hengyang Technology Co., Ltd.” R&D, senagat taýdan ösen ýokary derejeli önümçiligi we satuwy birleşdirýän biotehnologiýa kärhanasydyr. öýjük medeniýetisarp edilýän zatlar,laboratoriýa üçin sarp edilýän zatlar, sarp edilýän materiallary we lukmançylyk sarp ediş materiallaryny barlamak..Biziň esasy önümlerimiz şulary öz içine alýar Öýjük medeniýeti seriýasy,Kompýuter seriýasy,Merkezden gaçyryş serişdeleriMüşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin gözleg we işläp taýýarlamak we ösen lukmançylyk sarp ediş önümlerini öndürmek isleýäris we müşderileriň bu ýerde isleýän önümleriniň hemmesini satyn alyp, has gowy hyzmat berip biljekdigine umyt edýäris.

Koprak oka
LuoRon täze ýokary tehnologiýaly kärhana we lukmançylyk we laboratoriýa enjamlaryny ýokary hilli üpjün ediji, LuoRon baş kompaniýasy “Shengshihengyang Co., Ltd.” 2008-nji ýylda Hytaýyň Çengdu şäherinde ýerleşip, amatly transportdan we owadan gurşawdan peýdalanýar.……
LuoRon täze ýokary tehnologiýaly kärhana we lukmançylyk we laboratoriýa enjamlaryny ýokary hilli üpjün ediji, LuoRon baş kompaniýasy “Shengshihengyang Co., Ltd.” 2008-nji ýylda Hytaýyň Çengdu şäherinde ýerleşip, amatly transportdan we owadan gurşawdan peýdalanýar.……
LuoRon täze ýokary tehnologiýaly kärhana we lukmançylyk we laboratoriýa enjamlaryny ýokary hilli üpjün ediji, LuoRon baş kompaniýasy “Shengshihengyang Co., Ltd.” 2008-nji ýylda Hytaýyň Çengdu şäherinde ýerleşip, amatly transportdan we owadan gurşawdan peýdalanýar.……
LuoRon täze ýokary tehnologiýaly kärhana we lukmançylyk we laboratoriýa enjamlaryny ýokary hilli üpjün ediji, LuoRon baş kompaniýasy “Shengshihengyang Co., Ltd.” 2008-nji ýylda Hytaýyň Çengdu şäherinde ýerleşip, amatly transportdan we owadan gurşawdan peýdalanýar.……

Bir duralgaÇözgüt

Elmydama iň gowy netijeleri almagyňyzy üpjün ederis.

 • Laboratoriýa üçin sarp edilýän zatlar
  00 Laboratoriýa üçin sarp edilýän zatlar

  Laboratoriýa üçin sarp edilýän zatlar

  dürli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin köp sanly laboratoriýa sarp ediş materiallary

 • Laboratoriýa üçin gurallar
  02 Laboratoriýa üçin gurallar

  Laboratoriýa üçin gurallar

  dürli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin laboratoriýa gurallarynyň giň topary

 • OEM & ODM elýeterli
  04 OEM & ODM elýeterli

  OEM & ODM elýeterli

  Islän zadyňyzy etmek üçin 50-den gowrak hünärmen gözleg we inersener.

 • Çykdajylary tygşytlamak
  06 Çykdajylary tygşytlamak

  Çykdajylary tygşytlamak

  Netijeliligi, çykdajylary tygşytlamak we ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmak.

KompaniýaHabarlar

 • Öýjük medeniýeti çüýşelerinde öýjük vakuolizasiýasyndan nädip saklanmaly

  Öýjük wakuasiýasy sitoplazmada we zaýalanan öýjükleriň ýadrosynda dürli ululykdaky wakuollaryň (wezikullaryň) peýda bolmagyny aňladýar we öýjükler öýjükli ýa-da retikulýar.Bu ýagdaýyň köp sebäbi bar.Öýjük medeniýeti çüýşesindäki öýjükleriň wakuasiýasyny az azaldyp bileris ...

  Öýjük medeniýeti çüýşelerinde öýjük vakuolizasiýasyndan nädip saklanmaly
 • Öýjük medeniýeti rolikli çüýşeler

  Rolik çüýşesi öýjükleriň we dokumalaryň uly göwrümli önümçiliginiň talaplaryna laýyk gelýän bir gezek ulanylýan gap, haýwan we ösümlik öýjükleriniň, bakteriýalaryň, wiruslaryň we ş.m. medeniýetinde giňden ulanylýar.2L & 5L öýjükli rolikli flak, talaplara laýyk gelýän ýokary hilli sarp ediji ...

  Öýjük medeniýeti rolikli çüýşeler
 • PETG Media çüýşeleri: Öýjük medeniýeti üçin ýokary biokompatisiýa

  Bu makalada, medeniýetli öýjükleriň bitewiligini we ýaşaýyş ukyplylygyny saklamak ukybyny görkezip, PETG Media çüýşeleriniň ajaýyp biokompatibiligine serederis.Iň ýokary biokompatisiýa: PETG Media çüýşeleri (https: //www.luoron.com/square-pet-media-bottles-serum-bottle-sterile-shrin ...

  PETG Media çüýşeleri: Öýjük medeniýeti üçin ýokary biokompatisiýa
 • PETG Media çüýşeleri: Iň amatly media saklaýyş çözgüdi

  Öýjük medeniýeti dünýäsinde öýjük medeniýetini saklamak we goramak öýjükleriň ýaşaýyş ukyplylygyny we işleýşini saklamak üçin möhümdir.Ygtybarly we hapalanmaz media saklaýyş çözgütleriniň ähmiýetine düşünýäris.PETG Media çüýşelerimiz iň amatly saýlama hökmünde ýüze çykdy ...

  PETG Media çüýşeleri: Iň amatly media saklaýyş çözgüdi

Bahasy üçin sorag

Laboratoriýa sarp ediş materiallaryny hünärmen zawod bilen üpjün ediji.On ýyldan gowrak baý önümçilik kuwwatymyz bar we nusgalary berip bileris.Mugt bahany almak üçin sag tarapdaky düwmä basmagyňyzy haýyş edýäris.

Häzir biziň bilen habarlaşyň